Manitou vzw

Bij de bouw van ons nieuwe scoutslokaal 'De Nark' in 2006 werd besloten een vzw op te richten. Deze zou fungeren als tussenpersoon voor bepaalde zaken tussen het gemeentebestuur en de Scouts en zou verantwoordelijk zijn voor het beheer van de Nark en omliggende terreinen. Zo ontstond Manitou VZW! De VZW wordt in het dagelijkse reilen en zeilen geleid door een raad van bestuur die steeds bestaat uit huidige én voormalige leiding. De VZW houdt zich bezig met de kleine zaken zoals orde en netheid, kleine aanpassingen of herstellingen aan het lokaal, maar probeert ook met grotere projecten de scouts te ondersteunen.


Vorige jaren heeft deze onder andere gezorgd voor de bouw van het rek voor de sjorbalken, de verplaatsing van de glasbollen en de latere vergroening van die parking naast het lokaal tot grasveld met wadi, om maar een aantal van de meer zichtbare verwezelijkingen te noemen. Recenter heeft Manitou VZW de scouts vertegenwoordigd in onderhandelingen om de Gemeentelijke Speelpleinwerking gebruik te laten maken van ons lokaal in de vakantiemaanden. Dan zijn er immers geen samenkomsten van de scouts en zo wint iedereen er bij. Maar het allergrootste project voor de VZW sinds de bouw van het lokaal zelf is het Speelgroen project, een project van de Vlaamse overheid om speelterreinen groener en avontuurlijker te maken voor kinderen.

Raad van bestuur:
5788343c7c2d3728eb9db8f096b62081.jpg

Frédérick Mainil

Wilskrachtige Aap

Lid

Nathan Wuyts

Levenslustige Saki

Voorzitter

5788343c7c2d3728eb9db8f096b62081-3.jpg

Michiel Ruysschaert

Onvermoeibare Spitsvogel

Lid

Hendrik Keeris

Gajah

Penningmeester

5788343c7c2d3728eb9db8f096b62081-2.jpg

Jef Ruysschaert

Goedhartige Nachtegaal

Secretaris